Utvikling prototype

Prototype og produktutvikling

Vi bygger prototyper for å sikre at design og teknologi er ivaretatt. Vår fleksibel maskinpark gjør at vi kan raskt lage en prototype for deg.
Å lage en prototyp er en veldig viktig del av et prosjekt for at man skal komme frem til et tilfredsstillende produkt. Vi bidrar for at det er lettere for deg å teste, justere og prøve deler sammen så du ser hvordan dine prototyper i produksjon gir et godt resultat.
I samarbeid med interessenten skal vi komme frem med et produkt som samsvarer med de tekniske kravene og samtidig holde seg innenfor de økonomiske rammene som er satt for prosjektet.
Vårt konsept er nærhet til kunder og særlig bidra i produktutviklingsfasen. Vi utvikler produkter med tanke for gode produksjonstekniske løsninger.
Vi tilbyr framstilling av prototyper og serieproduksjon. Kompetansen sørger for at du får det du ønsker med den kvaliteten du søker.
I praksis tilbyr vi våre kunder å komme videre med sitt produkt ved å bistå med tegninger, modeller, presente konsepter og konstruksjonsløsninger, prototyping, testing, optimalisering for pilotserier og serieproduksjon.
Vi leverer alle typer lettere konstruksjoner innen stål, syrefast og aluminium til alle typer prosjekter.

Kontakt oss

Ring oss på tlf. 64 94 59 60 eller send oss en melding med kontaktskjemaet under.